Psalmi | Capitolul 36

PSALMUL 36 Al lui David.

 • 1 Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fărădelegea.
 • 2 Căci ca iarba curând se vor usca şi ca verdeaţa ierbii degrab se vor trece.
 • 3 Nădăjduieşte în Domnul şi fă bunătate şi locuieşte pământul şi hrăneşte-te cu bogăţia lui.
 • 4 Desfătează-te în Domnul şi îţi va împlini ţie cererile inimii tale.
 • 5 Descoperă Domnului calea ta şi nădăjduieşte în El şi El va împlini.
 • 6 Şi va scoate ca lumina dreptatea ta şi judecata ca lumina de amiază.
 • 7 Supune-te Domnului şi roagă-L pe El; nu râvni după cel ce sporeşte în calea sa, după omul care face nelegiuirea.
 • 8 Părăseşte mânia şi lasă iuţimea; nu căuta să vicleneşti.
 • 9 Că cei ce viclenesc de tot vor pieri; iar cei ce aşteaptă pe Domnul vor moşteni pământul.
 • 10 Şi încă puţin şi nu va mai fi păcătosul şi vei căuta locul lui şi nu-l vei afla.
 • 11 Iar cei blânzi vor moşteni pământul şi se vor desfăta de mulţimea păcii.
 • 12 Pândi-va păcătosul pe cel drept şi va scrâşni asupra lui, cu dinţii săi.
 • 13 Iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va veni ziua lui.
 • 14 Sabia au scos păcătoşii, întins-au arcul lor ca să doboare pe sărac şi pe sărman, ca să junghie pe cei drepţi la inimă.
 • 15 Sabia lor să intre în inima lor şi arcurile lor să se frângă.
 • 16 Mai bun este puţinul celui drept, decât bogăţia multă a păcătoşilor.
 • 17 Că braţele păcătoşilor se vor zdrobi, iar Domnul întăreşte pe cei drepţi.
 • 18 Cunoaşte Domnul căile celor fără prihană şi moştenirea lor în veac va fi.
 • 19 Nu se vor ruşina în vremea cea rea şi în zilele de foamete se vor sătura.
 • 20 Că păcătoşii vor pieri, iar vrăjmaşii Domnului, îndată ce s-au mărit şi s-au înălţat, s-au stins, ca fumul au pierit.
 • 21 Împrumută păcătosul şi nu dă înapoi, iar dreptul se îndură şi dă.
 • 22 Că cei ce-L binecuvântează pe El vor moşteni pământul, iar cei ce-L blesteamă pe El, de tot vor pieri.
 • 23 De la Domnul paşii omului se îndreptează şi calea lui o va voi foarte.
 • 24 Când va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întăreşte mâna lui.
 • 25 Tânăr am fost şi am îmbătrânit şi n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminţia lui cerând pâine;
 • 26 Toată ziua dreptul miluieşte şi împrumută şi seminţia lui binecuvântată va fi.
 • 27 Fereşte-te de rău şi fă binele şi vei trăi în veacul veacului.
 • 28 Că Domnul iubeşte judecata şi nu va părăsi pe cei cuvioşi ai Săi; în veac vor fi păziţi. Iar cei fără de lege vor fi izgoniţi şi seminţia necredincioşilor va fi stârpită.
 • 29 Iar drepţii vor moşteni pământul şi vor locui în veacul veacului pe el.
 • 30 Gura dreptului va deprinde înţelepciunea şi limba lui va grăi judecată.
 • 31 Legea Dumnezeului său în inima lui şi nu se vor poticni paşii lui.
 • 32 Pândeşte păcătosul pe cel drept şi caută să-l omoare pe el;
 • 33 Iar Domnul nu-l va lăsa pe el, în mâinile lui, nici nu-l va osândi, când se va judeca cu el.
 • 34 Aşteaptă pe Domnul şi păzeşte calea Lui! Şi te va învăţa pe tine ca să moşteneşti pământul; când vor pieri păcătoşii vei vedea.
 • 35 Văzut-am pe cel necredincios fălindu-se şi înălţându-se ca cedrii Libanului.
 • 36 Şi am trecut şi iată nu era şi l-am căutat pe el şi nu s-a aflat locul lui.
 • 37 Păzeşte nerăutatea şi caută dreptatea, că urmaşi are omul făcător de pace.
 • 38 Iar cei fără de lege vor pieri deodată şi urmaşii necredincioşilor vor fi stârpiţi.
 • 39 Iar mântuirea drepţilor de la Domnul, că apărătorul lor este în vreme de necaz.
 • 40 Şi-i va ajuta pe ei Domnul şi-i va izbăvi pe ei şi-i va scoate pe ei din mâna păcătoşilor şi-i va mântui pe ei că au nădăjduit în El.