Psalmi | Capitolul 35

PSALMUL 35 Al lui David.

 • 1 Necredinţa călcătorului de lege spune inimii mele, că nu este într-însul frica de Dumnezeu.
 • 2 El singur se amăgeşte în ochii săi, când zice că ar fi urmărind fărădelegea şi ar fi urând-o.
 • 3 Graiurile gurii lui fărădelege şi vicleşug; n-a vrut să priceapă ca să facă bine.
 • 4 Fărădelege a gândit în aşternutul său, în toată calea cea bună n-a stat şi răutatea n-a urât.
 • 5 Doamne, în cer este mila Ta şi adevărul Tău până la nori.
 • 6 Dreptatea Ta ca munţii lui Dumnezeu, judecăţile Tale adânc mare; oameni şi dobitoace vei izbăvi Doamne.
 • 7 Că ai înmulţit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui.
 • 8 Sătura-se-vor din grăsimea casei Tale şi din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei.
 • 9 Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.
 • 10 Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine şi dreptatea Ta celor drepţi la inimă.
 • 11 Să nu vină peste mine picior de mândrie şi mâna păcătoşilor să nu mă clatine.
 • 12 Acolo au căzut toţi cei ce lucrează fărădelegea; izgoniţi au fost şi nu vor putea să stea.