Psalmi | Capitolul 33

PSALMUL 33 Al lui David.

 • 1 Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea.
 • 2 În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi şi să se veselească.
 • 3 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine şi să înălţăm numele Lui împreună.
 • 4 Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit.
 • 5 Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze.
 • 6 Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile lui l-a izbăvit.
 • 7 Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei.
 • 8 Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El.
 • 9 Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El.
 • 10 Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele.
 • 11 Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi;
 • 12 Cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug.
 • 13 Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea.
 • 14 Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor.
 • 15 Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor.
 • 16 Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a izbăvit.
 • 17 Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui.
 • 18 Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.
 • 19 Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.
 • 20 Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi.
 • 21 Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El.