Psalmi | Capitolul 28

PSALMUL 28 Al lui David.

 • 1 Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceţi Domnului mieii oilor, aduceţi Domnului slavă şi cinste;
 • 2 Aduceţi Domnului slavă numelui Său; închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui.
 • 3 Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul slavei a tunat; Domnul peste ape multe.
 • 4 Glasul Domnului întru tărie, glasul Domnului întru mare cuviinţă;
 • 5 Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii şi va zdrobi Domnul cedrii Libanului;
 • 6 El face să sară Libanul ca un viţel; iar Ermonul ca un pui de gazelă.
 • 7 Glasul Domnului, cel ce varsă para focului.
 • 8 Glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul şi va cutremura Domnul pustiul Cadeşului.
 • 9 Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor, glasul Domnului despoaie cedrii şi în locaşul Lui, fiecare va spune: Slavă!
 • 10 Domnul va împărăţi peste potop şi va şedea Domnul Împărat în veac.
 • 11 Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace.