Psalmi | Capitolul 27

PSALMUL 27 Al lui David.

 • 1 Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte! Că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă.
 • 2 Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locaşul Tău cel sfânt.
 • 3 Să nu tragi cu cei păcătoşi sufletul meu, şi cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi,
 • 4 Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor.
 • 5 Dă-le lor după faptele lor şi după vicleşugul gândurilor lor.
 • 6 După lucrul mâinilor lor, dă-le lor; răsplăteşte-i după faptele lor,
 • 7 Că n-au înţeles lucrurile Domnului şi faptele mâinilor Lui; îi vei dărâma şi nu-i vei zidi.
 • 8 Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele.
 • 9 Domnul este ajutorul şi apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea şi mi-a ajutat.
 • 10 Şi a înflorit trupul meu şi de bunăvoia mea Îl voi lăuda pe El.
 • 11 Domnul este întărirea poporului Său şi apărător mântuirilor unsului Său.
 • 12 Mântuieşte poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; paşte-i pe ei şi-i ridică până în veac.