Psalmi | Capitolul 26

PSALMUL 26 Al lui David.

 • 1 Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?
 • 2 Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?
 • 3 Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu;
 • 4 Cei ce mă necăjesc şi vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut.
 • 5 De s-ar rîndui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa inima mea.
 • 6 De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc.
 • 7 Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
 • 8 Ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui.
 • 9 Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui;
 • 10 Pe piatră m-a înălţat. Şi acum iată, a înălţat capul meu peste vrăjmaşii mei.
 • 11 Înconjurat-am şi am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda şi voi cânta Domnului.
 • 12 Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluieşte-mă şi mă ascultă.
 • 13 Ţie a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, voi căuta.
 • 14 Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău;
 • 15 Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu.
 • 16 Că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat.
 • 17 Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei.
 • 18 Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit sieşi.
 • 19 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului, în pământul celor vii.
 • 20 Aşteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta şi aşteaptă pe Domnul.