Psalmi | Capitolul 25

PSALMUL 25 Al lui David.

 • 1 Judecă-mă, Doamne, că eu întru nerăutate am umblat şi în Domnul nădăjduind, nu voi slăbi.
 • 2 Cercetează-mă, Doamne, şi mă cearcă; aprinde rărunchii şi inima mea.
 • 3 Că mila Ta este înaintea ochilor mei şi bine mi-a plăcut adevărul Tău.
 • 4 Nu am şezut în adunarea deşertăciunii şi cu călcătorii de lege nu voi intra.
 • 5 Urât-am adunarea celor ce viclenesc şi cu cei necredincioşi nu voi şedea.
 • 6 Spăla-voi întru cele nevinovate mâinile mele şi voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne,
 • 7 Ca să aud glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale.
 • 8 Doamne, iubit-am bunăcuviinţa casei Tale şi locul locaşului slavei Tale.
 • 9 Să nu pierzi cu cei necredincioşi sufletul meu şi cu vărsătorii de sânge viaţa mea,
 • 10 Întru ale căror mâini sunt fărădelegi şi dreapta cărora e plină de daruri.
 • 11 Iar eu întru nerăutatea mea am umblat; izbăveşte-mă, Doamne, şi mă miluieşte,
 • 12 Căci piciorul meu a stat întru dreptate; întru adunări Te voi binecuvânta, Doamne.