Psalmi | Capitolul 24

PSALMUL 24 Al lui David.

 • 1 Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu.
 • 2 Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei.
 • 3 Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în deşert.
 • 4 Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă.
 • 5 Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua.
 • 6 Adu-ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt.
 • 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni.
 • 8 După mila Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne.
 • 9 Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greşesc în cale.
 • 10 Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi căile Sale.
 • 11 Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezământul Lui şi mărturiile Lui.
 • 12 Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu că mult este.
 • 13 Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o.
 • 14 Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul.
 • 15 Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor.
 • 16 Ochii mei sunt pururea spre Domnul că El va scoate din laţ picioarele mele.
 • 17 Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu.
 • 18 Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
 • 19 Vezi smerenia mea şi osteneala mea şi-mi iartă toate păcatele mele.
 • 20 Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât.
 • 21 Păzeşte sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine.
 • 22 Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne.
 • 23 Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.