Psalmi | Capitolul 22

PSALMUL 22 Al lui David.

  • 1 Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.
  • 2 La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.
  • 3 Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.
  • 4 Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.
  • 5 Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.
  • 6 Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.
  • 7 Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.