Psalmi | Capitolul 20

PSALMUL 20 Al lui David.

 • 1 Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte.
 • 2 După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el.
 • 3 Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă.
 • 4 Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului.
 • 5 Mare este slava lui întru mântuirea Ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune peste el.
 • 6 Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul întru bucurie cu faţa Ta.
 • 7 Că împăratul nădăjduieşte în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti.
 • 8 Află-se mâna Ta peste toţi vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine.
 • 9 Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale;
 • 10 Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul.
 • 11 Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor.
 • 12 Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea.
 • 13 Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor.
 • 14 Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale.