Psalmi | Capitolul 19

PSALMUL 19 Al lui David.

  • 1 Să te audă Domnul în ziua necazului şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob.
  • 2 Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijinească pe tine.
  • 3 Pomenească toată jertfa ta şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie.
  • 4 Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească.
  • 5 Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale.
  • 6 Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale.
  • 7 Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui.
  • 8 Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru.
  • 9 Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat.
  • 10 Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.