Psalmi | Capitolul 18

PSALMUL 18 Al lui David.

 • 1 Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria.
 • 2 Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă.
 • 3 Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă.
 • 4 În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor.
 • 5 În soare şi-a pus locaşul său; şi el este ca un mire ce iese din cămara sa.
 • 6 Bucura-se-va ca un uriaş, care aleargă drumul lui.
 • 7 De la marginea cerului ieşirea lui, şi oprirea lui până la marginea cerului; şi nu este cine să se ascundă de căldura lui.
 • 8 Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte pruncii;
 • 9 Judecăţile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii.
 • 10 Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate îndreptăţite.
 • 11 Dorite sunt mai mult decât aurul, şi decât piatra cea de mare preţ; şi mai dulci decât mierea şi fagurele.
 • 12 Că robul Tău le păzeşte pe ele, şi răsplătire multă are.
 • 13 Greşelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă
 • 14 Şi de cele străine fereşte pe robul Tău; de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi şi mă voi curăţi de păcat mare.
 • 15 Şi vor bineplăcea cuvintele gurii mele şi cugetul inimii mele înaintea Ta pururea; Doamne, Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu.