Psalmi | Capitolul 17

PSALMUL 17 Al lui David.

 • 1 Iubi-Te-voi Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu,
 • 2 Dumnezeul meu, ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dânsul,
 • 3 Apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi sprijinitorul meu.
 • 4 Lăudând voi chema pe Domnul şi de vrăjmaşii mei mă voi izbăvi.
 • 5 Cuprinsu-m-au durerile morţii şi râurile fărădelegii m-au tulburat.
 • 6 Durerile iadului m-au înconjurat; întâmpinatu-m-au laţurile morţii.
 • 7 Şi când mă necăjeau am chemat pe Domnul şi către Dumnezeul meu am strigat.
 • 8 Auzit-a din locaşul Lui cel sfânt glasul meu şi strigarea mea, înaintea Lui, va intra în urechile Lui.
 • 9 şi s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul şi temeliile munţilor s-au tulburat şi s-au clătinat că S-a mâniat pe ele Dumnezeu.
 • 10 Întru mânia Lui fum s-a ridicat şi pară de foc de la faţa Lui, cărbuni aprinşi de la El.
 • 11 Şi a plecat cerurile şi S-a coborât şi negură era sub picioarele Lui.
 • 12 Şi S-a suit pe heruvimi şi a zburat; zburat-a pe aripile vântului.
 • 13 Şi şi-a pus întunericul acoperământ, împrejurul Lui cortul Lui, apă întunecoasă în norii văzduhului.
 • 14 De strălucirea feţei Lui norii au fugit, glasul Lui prin grindină şi cărbuni de foc.
 • 15 Şi a tunat din cer Domnul şi Cel Preaînalt a dat glasul Său.
 • 16 Trimis-a săgeţi şi i-a risipit pe ei, şi fulgere a înmulţit şi i-a tulburat pe ei.
 • 17 Şi s-au arătat izvoarele apelor şi s-au descoperit temeliile lumii,
 • 18 De certarea Ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei Tale.
 • 19 Trimis-a din înălţime şi m-a luat, ridicatu-m-a din ape multe.
 • 20 Izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei cei tari şi de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine.
 • 21 Întâmpinatu-m-au ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea
 • 22 Şi m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit.
 • 23 Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele îmi va răsplăti mie,
 • 24 Că am păzit căile Domnului şi n-am fost necredincios Dumnezeului meu.
 • 25 Că toate judecăţile Lui sunt înaintea mea, şi îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine.
 • 26 Şi voi fi fără prihană cu Dânsul, şi mă voi păzi de fărădelegea mea.
 • 27 Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.
 • 28 Cu cel cuvios, cuvios vei fi; şi cu omul nevinovat, nevinovat vei fi.
 • 29 Şi cu cel ales, ales vei fi; şi cu cel îndărătnic Te vei îndărătnici.
 • 30 Că Tu pe poporul cel smerit îl vei mântui, şi ochii mândrilor îi vei smeri.
 • 31 Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne; Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu.
 • 32 Căci cu Tine mă voi izbăvi de ispită, şi cu Dumnezeul meu voi trece zidul.
 • 33 Dumnezeul meu, fără prihană este calea Lui, cuvintele Domnului în foc lămurite; scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în El.
 • 34 Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Şi cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru?
 • 35 Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere, şi a pus fără prihană calea mea.
 • 36 Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului şi peste cele înalte mă pune.
 • 37 Cel ce întăreşti mâinile mele în vreme de război, şi ai pus arc de aramă în braţele mele.
 • 38 Şi mi-ai dat mie scutul mântuirii mele şi dreapta Ta m-a sprijinit.
 • 39 Şi certarea Ta m-a îndreptat până în sfârşit, şi certarea Ta însăşi mă va învăţa.
 • 40 Lărgit-ai paşii mei sub mine, şi n-au slăbit picioarele mele.
 • 41 Urmări-voi pe vrăjmaşii mei şi-i voi prinde pe dânşii şi nu mă voi întoarce până ce se vor sfârşi.
 • 42 Îi voi zdrobi pe ei şi nu vor putea să stea, cădea-vor sub picioarele mele.
 • 43 Şi m-ai încins cu putere spre război şi ai împiedicat pe toţi cei ce se sculau împotriva mea.
 • 44 Şi pe vrăjmaşii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine i-ai nimicit.
 • 45 Strigat-au către Domnul, şi nu era cel ce mântuieşte; şi nu i-a auzit pe ei.
 • 46 Şi-i voi sfărâma pe ei ca praful în faţa vântului, ca tina uliţelor îi voi zdrobi pe ei.
 • 47 Izbăveşte-mă de răzvrătirile poporului; pusu-m-ai căpetenie neamurilor.
 • 48 Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie. Cu auzul urechii m-a auzit.
 • 49 Fiii străini m-au minţit pe mine. Fiii străini au îmbătrânit şi au şchiopătat din cărările lor.
 • 50 Viu este Domnul şi binecuvântat este Dumnezeul meu, şi să se înalţe Dumnezeul mântuirii mele.
 • 51 Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbânda şi mi-ai supus popoarele; Izbăvitorul meu de vrăjmaşii ceâ furioşi,
 • 52 De la cei ce se ridică împotriva mea, înalţă-mă, de omul nedrept izbăveşte-mă.
 • 53 Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri, Doamne, şi numele Tău îl voi cânta.
 • 54 Cel ce măreşti mântuirea împăratului Tău şi faci milă unsului Tău, lui David şi seminţiei lui până în veac.