Psalmi | Capitolul 151

PSALMUL 151 Al lui David.

  • 1 Mic eram între fraţii mei şi tânăr în casa tatălui meu; păşteam oile tatălui meu.
  • 2 Mâinile mele au făcut harpa şi degetele mele au întocmit psaltirea.
  • 3 Şi cine va vesti Domnului meu? Însuşi Domnul, Însuşi va auzi.
  • 4 El a trimis pe îngerul Lui şi m-a luat de la oile tatălui meu şi m-a uns cu untdelemnul ungerii Lui.
  • 5 Fraţii mei erau buni şi mari şi nu a binevoit întru dânşii Domnul.
  • 6 Ieşit-am în întâmpinarea celui de alt neam şi m-a blestemat cu idolii lui.
  • 7 Iar eu, smulgându-i sabia, i-am taiat capul şi am ridicat ocara de pe fii lui Israel.