Psalmi | Capitolul 150

PSALMUL 150 Al lui David.

  • 1 Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.
  • 2 Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui.
  • 3 Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută.
  • 4 Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; lăudaţi-L pe El în strune şi organe.
  • 5 Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare.
  • 6 Toată suflarea să laude pe Domnul!