Psalmi | Capitolul 149

PSALMUL 149 Al lui David.

  • 1 Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi.
  • 2 Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe el şi fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor.
  • 3 Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui.
  • 4 Că iubeşte Domnul poporul Său şi va învăţa pe cei blânzi şi-i va izbăvi.
  • 5 Se vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor bucura în aşternuturile lor.
  • 6 Laudele Domnului în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor,
  • 7 Ca să se răzbune pe neamuri şi să pedepsească pe popoare,
  • 8 Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier,
  • 9 Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.