Psalmi | Capitolul 148

PSALMUL 148 Al lui David.

 • 1 Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte.
 • 2 Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui.
 • 3 Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina.
 • 4 Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri,
 • 5 Să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit.
 • 6 Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece.
 • 7 Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate adâncurile;
 • 8 Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui;
 • 9 Munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii;
 • 10 Fiarele şi toate animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare;
 • 11 Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului;
 • 12 Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii,
 • 13 Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer.
 • 14 Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.