Psalmi | Capitolul 146

PSALMUL 146 Al lui David.

 • 1 Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea.
 • 2 Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna şi pe cei risipiţi ai lui Israel;
 • 3 Cel ce vindecă pe cei zdrobiţi cu inima şi leagă rănile lor
 • 4 Cel ce numără mulţimea stelelor şi dă tuturor numele lor.
 • 5 Mare este Domnul nostru şl mare este tăria Lui şi priceperea Lui nu are hotar.
 • 6 Domnul înalţă pe cei blânzi şi smereşte pe cei păcătoşi până la pământ.
 • 7 Cântaţi Domnului cu cântare de laudă; cântaţi Dumnezeului nostru în alăută;
 • 8 Celui ce îmbracă cerul cu nori, Celui ce găteşte pământului ploaie, Celui ce răsare în munţi iarbă şi verdeaţă spre slujba oamenilor;
 • 9 Celui ce dă animalelor hrana lor şi puilor de corb, care Îl cheamă pe El.
 • 10 Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoinţa Lui.
 • 11 Bunăvoinţa Domnului este în cei ce se tem de El şi în cei ce nădăjduiesc în mila Lui.