Psalmi | Capitolul 145

PSALMUL 145 Al lui David.

  • 1 Laudă, suflete al meu, pe Domnul.
  • 2 Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi.
  • 3 Nu vă încredeţi în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire.
  • 4 Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor.
  • 5 Cel ce a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele din ele; Cel ce păzeşte adevărul în veac;
  • 6 Cel ce face judecată celor năpăstuiţi, Cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei ferecaţi în obezi;
  • 7 Domnul îndreaptă pe cei gârboviţi, Domnul înţelepţeşte orbii, Domnul iubeşte pe cei drepţi;
  • 8 Domnul păzeşte pe cei străini; pe orfani şi pe văduvă va sprijini şi calea păcătoşilor o va pierde.
  • 9 Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam şi în neam.