Psalmi | Capitolul 142

PSALMUL 142 Al lui David.

 • 1 Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.
 • 2 Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
 • 3 Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.
 • 4 Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.
 • 5 Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
 • 6 Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.
 • 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
 • 8 Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
 • 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.
 • 10 Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.
 • 11 Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
 • 12 Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.