Psalmi | Capitolul 141

PSALMUL 141 Al lui David.

  • 1 Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat.
  • 2 Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune.
  • 3 Când lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns-au cursă mie.
  • 4 Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine şi nu este cel ce caută sufletul meu.
  • 5 Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: "Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în pământul celor vii".
  • 6 Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine.
  • 7 Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău, Doamne. Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie.