Psalmi | Capitolul 139

PSALMUL 139 Al lui David.

 • 1 Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă izbăveşte,
 • 2 Care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război.
 • 3 Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor.
 • 4 Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă de la oamenii nedrepţi, care au gândit să împiedice paşii mei.
 • 5 Pusu-mi-au cei mândri cursă mie şi funii; curse au întins picioarelor mele; pe cărare mi-au pus pietre de poticneală.
 • 6 Zis-am Domnului: "Dumnezeul meu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele".
 • 7 Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul meu în zi de război.
 • 8 Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mina păcătosului; viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească.
 • 9 Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei!
 • 10 Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri, pe care să nu le poată răbda.
 • 11 Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire.
 • 12 Ştiu că Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate celor sărmani;
 • 13 Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta.