Psalmi | Capitolul 136

PSALMUL 136 Al lui David.

  • 1 La râul Babilonului, acolo am şezut şi am plâns, când ne-am adus aminte de Sion.
  • 2 În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre.
  • 3 Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând: "Cântaţi-ne nouă din cântările Sionului!"
  • 4 Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin?
  • 5 De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea!
  • 6 Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul, ca început al bucuriei mele.
  • 7 Adu-ţi aminte, Doamne, de fiii lui Edom, în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau: "Stricaţi-l, stricaţi-l până la temeliile lui!"
  • 8 Fiica Babilonului, ticăloasa! Fericit este cel ce-ţi va răsplăti ţie fapta ta pe care ai făcut-o nouă.
  • 9 Fericit este cel ce va apuca şi va lovi pruncii tăi de piatră.