Psalmi | Capitolul 135

PSALMUL 135 Al lui David.

 • 1 Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
 • 2 Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este mila Lui.
 • 3 Lăudaţi pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui.
 • 4 Singurul Care face minuni mari, că în veac este mila Lui.
 • 5 Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui.
 • 6 Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui.
 • 7 Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui.
 • 8 Soarele, spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui.
 • 9 Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii, că în veac este mila Lui.
 • 10 Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuţi ai lor, că în veac este mila Lui.
 • 11 Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui.
 • 12 Cu mână tare şi cu braţ înalt, că în veac este mila Lui.
 • 13 Cel ce a despărţit Marea Roşie în două; că în veac este mila Lui.
 • 14 Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui.
 • 15 Şi a răsturnat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, că în veac este mila Lui.
 • 16 Cel ce a trecut pe poporul Lui prin pustiu, că în veac este mila Lui.
 • 17 Cel ce a bătut împăraţi mari, că în veac este mila Lui.
 • 18 Cel ce a omorât împăraţi tari, că în veac este mila Lui.
 • 19 Pe Sihon împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui.
 • 20 Şi pe Og împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui.
 • 21 Şi le-a dat pământul lor moştenire, că în veac este mila Lui.
 • 22 Moştenire lui Israel, robul Lui, că în veac este mila Lui.
 • 23 Că în smerenia noastră şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui.
 • 24 Şi ne-a izbăvit pe noi de vrăjmaşii noştri, că în veac este mila Lui.
 • 25 Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui.
 • 26 Lăudaţi pe Dumnezeul cerului, că în veac este mila Lui.