Psalmi | Capitolul 131

PSALMUL 131 Al lui David.

 • 1 Adu-ţi aminte, Doamne, de David şi de toate blândeţile lui.
 • 2 Cum s-a jurat Domnului şi a făgăduit Dumnezeului lui Iacob:
 • 3 Nu voi intra în locaşul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă,
 • 4 Nu voi da somn ochilor mei şi genelor mele dormitare şi odihnă tâmplelor mele,
 • 5 Până ce nu voi afla loc Domnului, locaş Dumnezeului lui Iacob.
 • 6 Iată am auzit de chivotul legii; în Efrata l-am găsit, în ţarina lui Iaar.
 • 7 Intra-vom în locaşurile Lui, închina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Lui.
 • 8 Scoală-Te, Doamne, intru odihna Ta, Tu şi chivotul sfinţirii Tale.
 • 9 Preoţii Tăi se vor îmbrăca cu dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura.
 • 10 Din pricina lui David, robul Tău, să nu întorci faţa unsului Tău.
 • 11 Juratu-S-a Domnul lui David adevărul şi nu-l va lepăda: "Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău,
 • 12 De vor păzi fiii tăi legământul Meu şi mărturiile acestea ale Mele, în care îi voi învăţa pe ei şi fiii lor vor şedea până în veac pe scaunul tău".
 • 13 Că a ales Domnul Sionul şi l-a ales ca locuinţă Lui.
 • 14 "Aceasta este odihna Mea în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el.
 • 15 Roadele lui le voi binecuvânta foarte; pe săracii lui îi voi sătura cu pâine.
 • 16 Pe preoţii lui îi voi îmbrăca cu izbăvire şi cuvioşii lui cu bucurie se vor bucura.
 • 17 Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit-am făclie unsului Meu.
 • 18 Pe vrăjmaşii lui îi voi îmbrăca cu ruşine, iar pe dânsul va înflori sfinţenia Mea".