Psalmi | Capitolul 129

PSALMUL 129 Al lui David.

  • 1 Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu!
  • 2 Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.
  • 3 De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?
  • 4 Că la Tine este milostivirea.
  • 5 Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău,
  • 6 Nădăjduit-a sufletul meu în Domnul, din straja dimineţii până în noapte. Din straja dimineţii să nădăjduiască Israel spre Domnul.
  • 7 Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El
  • 8 Şi El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui.