Psalmi | Capitolul 128

PSALMUL 128 Al lui David.

  • 1 De multe ori s-au luptat cu mine din tinereţile mele, să spună Israel!
  • 2 De multe ori s-au luptat cu mine, din tinereţile mele şi nu m-au biruit.
  • 3 Spatele mi-au lovit păcătoşii, întins-au nelegiuirea lor;
  • 4 Dar Domnul Cel drept a tăiat grumajii păcătoşilor.
  • 5 Să se ruşineze şi să se întoarcă înapoi toţi cei ce urăsc Sionul.
  • 6 Facă-se ca iarba de pe acoperişuri, care, mai înainte de a fi smulsă, s-a uscat,
  • 7 Din care nu şi-a umplut mâna lui secerătorul şi sânul său, cel ce adună snopii,
  • 8 Şi trecătorii nu vor zice: "Binecuvântarea Domnului fie peste voi!" sau: "Vă binecuvântăm în numele Domnului!"