Psalmi | Capitolul 126

PSALMUL 126 Al lui David.

  • 1 De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte.
  • 2 în zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi târziu, voi care mâncaţi pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi.
  • 3 Iată, fiii sunt moştenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui.
  • 4 Precum sunt săgeţile în mâna celui viteaz, aşa sunt copiii părinţilor tineri.
  • 5 Fericit este omul care-şi va umple casa de copii; nu se va ruşina când va grăi cu vrăjmaşii săi în poartă.