Psalmi | Capitolul 125

PSALMUL 125 Al lui David.

  • 1 Când a întors Domnul robia Sionului ne-am umplut de mângâiere.
  • 2 Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră şi limba noastră de veselie; atunci se zicea între neamuri: "Mari lucruri a făcut Domnul cu ei!"
  • 3 Mari lucruri a făcut Domnul cu noi: ne-a umplut de bucurie.
  • 4 Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pâraiele spre miazăzi.
  • 5 Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera.
  • 6 Mergând mergeau şi plângeau, aruncând seminţele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor.