Psalmi | Capitolul 124

PSALMUL 124 Al lui David.

  • 1 Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului; nu se va clătina în veac cel ce locuieşte în Ierusalim.
  • 2 Munţi sunt împrejurul lui şi Domnul împrejurul poporului Său, de acum şi până în veac.
  • 3 Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoşilor peste soarta drepţilor, ca să nu-şi întindă drepţii întru fărădelegi mâinile lor.
  • 4 Fă bine, Doamne, celor buni şi celor drepţi cu inima;
  • 5 Iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fărădelegea. Pace peste Israel!