Psalmi | Capitolul 123

PSALMUL 123 Al lui David.

  • 1 De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel!
  • 2 De n-ar fi fost Domnul cu noi, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
  • 3 De vii ne-ar fi înghiţit pe noi, când s-a aprins mânia lor împotriva noastră.
  • 4 Apa ne-ar fi înecat pe noi, şuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru.
  • 5 Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare.
  • 6 Binecuvântat este Domnul, Care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinţilor lor.
  • 7 Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor; cursa s-a sfărâmat şi noi ne-am izbăvit.
  • 8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, Cel ce a făcut cerul şi pământul.