Psalmi | Capitolul 121

PSALMUL 121 Al lui David.

  • 1 Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: "În casa Domnului vom merge!"
  • 2 Stăteau picioarele noastre în curţile tale, Ierusalime!
  • 3 Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, ale cărei porţi sunt strâns-unite.
  • 4 Că acolo s-au suit seminţiile, seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului.
  • 5 Că acolo s-au aşezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David.
  • 6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului şi pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine.
  • 7 Să fie pace în întăriturile tale şi îndestulare în turnurile tale.
  • 8 Pentru fraţii mei şi pentru vecinii mei grăiam despre tine pace.
  • 9 Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ţie.