Psalmi | Capitolul 120

PSALMUL 120 Al lui David.

  • 1 Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu.
  • 2 Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul.
  • 3 Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce păzeşte.
  • 4 Iată, nu va dormita, nici nu va adormi Cel ce păzeşte pe Israel.
  • 5 Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta.
  • 6 Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea.
  • 7 Domnul te va păzi pe tine de tot răul; păzi-va sufletul tău.
  • 8 Domnul va păzi intrarea ta ieşirea ta de acum şi până în veac.