Psalmi | Capitolul 12

PSALMUL 12 Al lui David.

  • 1 Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârşit? Până când vei întoarce fata Ta de la mine?
  • 2 Până când voi grămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea?
  • 3 Până când se va înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea?
  • 4 Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte,
  • 5 Ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: "Întăritu-m-am asupra lui". Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina.
  • 6 Iar eu spre mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta; cânta-voi Domnului, Celui ce mi-a făcut bine şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.