Psalmi | Capitolul 119

PSALMUL 119 Al lui David.

  • 1 Către Domnul am strigat când m-am necăjit şi m-a auzit.
  • 2 Doamne, izbăveşte sufletul meu de buzele nedrepte şi de limba vicleană.
  • 3 Ce se va da ţie şi ce vei câştiga de la limba vicleană?
  • 4 Săgeţi ascuţite cu cărbuni aprinşi trase de Cel puternic.
  • 5 Vai mie, că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar!
  • 6 Mult a pribegit sufletul meu.
  • 7 Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram; când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar.