Psalmi | Capitolul 118

PSALMUL 118 Al lui David.

 • 1 Fericiţi cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului.
 • 2 Fericiţi cei ce păzesc poruncile Lui şi-L caută cu toată inima lor,
 • 3 Că n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fărădelegea.
 • 4 Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte.
 • 5 O, de s-ar îndrepta căile mele, ca să păzesc poruncile Tale!
 • 6 Atunci nu mă voi ruşina când voi căuta spre toate poruncile Tale.
 • 7 Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii, ca să învăţ judecăţile dreptăţii Tale.
 • 8 Îndreptările Tale voi păzi; nu mă părăsi până în sfârşit.
 • 9 Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale.
 • 10 Cu toată inima Te-am căutat pe Tine; să nu mă lepezi de la poruncile Tale.
 • 11 În inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca să nu greşesc ţie.
 • 12 Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.
 • 13 Cu buzele am rostit toate judecăţile gurii Tale.
 • 14 În calea mărturiilor Tale m-am desfătat ca de toată bogăţia.
 • 15 La poruncile Tale voi cugeta şi voi cunoaşte căile Tale.
 • 16 La îndreptările Tale voi cugeta şi nu voi uita cuvintele Tale.
 • 17 Răsplăteşte robului Tău! Voi trăi şi voi păzi poruncile Tale.
 • 18 Deschide ochii mei şi voi cunoaşte minunile din legea Ta.
 • 19 Străin sunt eu pe pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile Tale.
 • 20 Aprins e sufletul meu de dorirea judecăţilor Tale, în toată vremea.
 • 21 Certat-ai pe cai mândri; blestemaţi sunt cei ce se abat de la poruncile Tale.
 • 22 Ia de la mine ocara şi defăimarea, că mărturiile Tale am păzit.
 • 23 Pentru că au şezut căpeteniile şi pe mine mă cleveteau, iar robul Tău cugeta la îndreptările Tale.
 • 24 Că mărturiile Tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările Tale, sfatul meu.
 • 25 Lipitu-s-a de pământ sufletul meu; viază-mă, după cuvântul Tău.
 • 26 Vestit-am căile mele şi m-ai auzit; învaţă-mă îndreptările Tale.
 • 27 Fă să înţeleg calea îndreptărilor Tale şi voi cugeta la minunile Tale.
 • 28 Istovitu-s-a sufletul meu de supărare; întăreşte-mă întru cuvintele Tale.
 • 29 Depărtează de la mine calea nedreptăţii şi cu legea Ta mă miluieşte.
 • 30 Calea adevărului am ales şi judecăţile Tale nu le-am uitat.
 • 31 Lipitu-m-am de mărturiile Tale, Doamne, să nu mă ruşinezi.
 • 32 Pe calea poruncilor Tale am alergat când ai lărgit inima mea.
 • 33 Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor Tale şi o voi păzi pururea.
 • 34 Înţelepţeşte-mă şi voi căuta legea Ta şi o voi păzi cu toată inima mea.
 • 35 Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, că aceasta am voit.
 • 36 Pleacă inima mea la mărturiile Tale şi nu la lăcomie.
 • 37 Întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea; în calea Ta viază-mă.
 • 38 Împlineşte robului Tău cuvântul Tău, care este pentru cei ce se tem de Tine.
 • 39 Îndepărtează ocara, de care mă tem, căci judecăţile Tale sunt bune.
 • 40 Iată, am dorit poruncile Tale; întru dreptatea Ta viază-mă.
 • 41 Să vină peste mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta, după cuvântul Tău,
 • 42 Şi voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit în cuvintele Tale.
 • 43 Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului, până în sfârşit, că întru judecăţile Tale am nădăjduit,
 • 44 Şi voi păzi legea Ta pururea, în veac şi în veacul veacului.
 • 45 Am umblat întru lărgime, că poruncile Tale am căutat.
 • 46 Am vorbit despre mărturiile Tale, înaintea împăraţilor, şi nu m-am ruşinat.
 • 47 Am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte.
 • 48 Am ridicat mâinile mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit şi am cugetat la îndreptările Tale.
 • 49 Adu-Ţi aminte de cuvântul Tău, către robul Tău, întru care mi-ai dat nădejde.
 • 50 Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea, că cuvântul Tău m-a viat.
 • 51 Cei mândri m-au batjocorit peste măsură, dar de la legea Ta nu m-am abătut.
 • 52 Adusu-mi-am aminte de judecăţile Tale cele din veac, Doamne, şi m-am mângâiat.
 • 53 Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoşilor, care părăsesc legea Ta.
 • 54 Cântate erau de mine îndreptările Tale, în locul pribegiei mele.
 • 55 Adusu-mi-am aminte de numele Tău, Doamne, şi am păzit legea Ta.
 • 56 Aceasta s-a făcut mie, că îndreptările Tale am căutat.
 • 57 Partea mea eşti, Doamne, zis-am să păzesc legea Ta.
 • 58 Rugatu-m-am feţei Tale, din toată inima mea, miluieşte-mă după cuvântul Tău.
 • 59 Cugetat-am la căile Tale şi am întors picioarele mele la mărturiile Tale.
 • 60 Gata am fost şi nu m-am tulburat să păzesc poruncile Tale.
 • 61 Funiile păcătoşilor s-au înfăşurat împrejurul meu, dar legea Ta n-am uitat.
 • 62 La miezul nopţii m-am sculat ca să Te laud pe Tine, pentru judecăţile dreptăţii Tale.
 • 63 Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile Tale.
 • 64 De mila Ta, Doamne, este plin pământul; îndreptările Tale mă învaţă.
 • 65 Bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, după cuvântul Tău.
 • 66 Învaţă-mă bunătatea, învăţătura şi cunoştinţa, că în poruncile Tale am crezut.
 • 67 Mai înainte de a fi umilit, am greşit; pentru aceasta cuvântul Tău am păzit.
 • 68 Bun eşti Tu, Doamne, şi întru bunătatea Ta, învaţă-mă îndreptările Tale.
 • 69 Înmulţitu-s-a asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale.
 • 70 Închegatu-s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea Ta m-am desfătat.
 • 71 Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările Tale.
 • 72 Bună-mi este mie legea gurii Tale, mai mult decât mii de comori de aur şi argint.
 • 73 Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, înţelepţeşte-mă şi voi învăţa poruncile Tale.
 • 74 Cei ce se tem de Tine mă vor vedea şi se vor veseli, că în cuvintele Tale am nădăjduit.
 • 75 Cunoscut-am, Doamne, că drepte sunt judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai smerit.
 • 76 Facă-se dar, mila Ta, ca să mă mângâie, după cuvântul Tău, către robul Tău.
 • 77 Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi, că legea Ta cugetarea mea este.
 • 78 Să se ruşineze cei mândri, că pe nedrept m-au nedreptăţit; iar eu voi cugeta la poruncile Tale.
 • 79 Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc mărturiile Tale.
 • 80 Să fie inima mea fără prihană întru îndreptările Tale, ca să nu mă ruşinez.
 • 81 Se topeşte sufletul meu după mântuirea Ta; în cuvântul Tău am nădăjduit.
 • 82 Sfârşitu-s-au ochii mei după cuvântul Tău, zicând: "Când mă vei mângâia?"
 • 83 Că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările Tale nu le-am uitat.
 • 84 Câte sunt zilele robului Tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc?
 • 85 Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni, dar nu sunt ca legea Ta, Doamne.
 • 86 Toate poruncile Tale sunt adevăr; pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă!
 • 87 Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile Tale.
 • 88 După mila Ta viază-mă şi voi păzi mărturiile gurii mele.
 • 89 În veac, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer;
 • 90 În neam şi în neam adevărul Tău. Întemeiat-ai pământul şi rămâne.
 • 91 După rânduiala Ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ţie.
 • 92 De n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci aş fi pierit intru necazul meu.
 • 93 În veac nu voi uita îndreptările Tale, că într-însele m-ai viat, Doamne.
 • 94 Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă, că îndreptările Tale am căutat.
 • 95 Pe mine m-au aşteptat păcătoşii ca să mă piardă. Mărturiile Tale am priceput.
 • 96 La tot lucrul desăvârşit am văzut sfârşit, dar porunca Ta este fără de sfârşit.
 • 97 Că am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este.
 • 98 Mai mult decât pe vrăjmaşii mei mai înţelepţit cu porunca Ta, că în veac a mea este.
 • 99 Mai mult decât învăţătorii mei am priceput, că la mărturiile Tale gândirea mea este.
 • 100 Mai mult decât bătrânii am înţeles, că poruncile Tale am căutat.
 • 101 De la toată calea cea rea mi-am oprit picioarele mele, ca să păzesc cuvintele Tale.
 • 102 De la judecăţile Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus mie lege.
 • 103 Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în gura mea!
 • 104 Din poruncile Tale m-am făcut priceput; pentru aceasta am urât toată calea nedreptăţii.
 • 105 Făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele.
 • 106 Juratu-m-am şi m-am hotărât să păzesc judecăţile dreptăţii Tale.
 • 107 Umilit am fost până în sfârşit: Doamne, viază-mă, după cuvântul Tău.
 • 108 Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoieşte-le Doamne, şi judecăţile Tale mă învaţă.
 • 109 Sufletul meu în mâinile Tale este pururea şi legea Ta n-am uitat.
 • 110 Pusu-mi-au păcătoşii cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit.
 • 111 Moştenit-am mărturiile Tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele.
 • 112 Plecat-am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire.
 • 113 Pe călcătorii de lege am urât şi legea Ta am iubit.
 • 114 Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu, în cuvântul Tău am nădăjduit.
 • 115 Depărtaţi-vă de la mine cei ce vicleniţi şi voi cerceta poruncile Dumnezeului meu.
 • 116 Apără-mă, după cuvântul Tău, şi mă viază şi să nu-mi dai de ruşine aşteptarea mea.
 • 117 Ajută-mă şi mă voi mântui şi voi cugeta la îndreptările Tale, pururea.
 • 118 Defăimat-ai pe toţi cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor.
 • 119 Socotit-am călcători de lege pe toţi păcătoşii pământului; pentru aceasta am iubit mărturiile Tale, pururea.
 • 120 Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecăţile Tale m-am temut.
 • 121 Făcut-am judecată şi dreptate; nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate.
 • 122 Primeşte pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri.
 • 123 Sfârşitu-sau ochii mei după mântuirea Ta şi după cuvântul dreptăţii Tale.
 • 124 Fă cu robul Tău, după mila Ta, şi îndreptările Tale mă învaţă.
 • 125 Robul Tău sunt eu; înţelepţeşte-mă şi voi cunoaşte mărturiile Tale.
 • 126 Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea Ta.
 • 127 Pentru aceasta am iubit poruncile Tale, mai mult decât aurul şi topazul.
 • 128 Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât.
 • 129 Minunate sunt mărturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu.
 • 130 Arătarea cuvintelor Tale luminează şi înţelepţeşte pe prunci.
 • 131 Gura mea am deschis şi am aflat, că de poruncile Tale am dorit.
 • 132 Caută spre mine şi mă miluieşte, după judecata Ta, faţă de cei ce iubesc numele Tău.
 • 133 Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău, şi să nu mă stăpânească nici o fărădelege.
 • 134 Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale.
 • 135 Faţa Ta arat-o robului Tău şi mă învaţă poruncile Tale.
 • 136 Izvoare de apă s-au coborât din ochii mei, pentru că n-am păzit legea Ta.
 • 137 Drept eşti, Doamne, şi drepte sunt judecăţile Tale.
 • 138 Poruncit-ai cu dreptate mărturiile Tale şi cu tot adevărul.
 • 139 Topitu-m-a râvna casei Tale, că au uitat cuvintele Tale vrăjmaşii mei.
 • 140 Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte şi robul Tău l-a iubit pe el.
 • 141 Tânăr sunt eu şi defăimat, dar îndreptările Tale nu le-am uitat.
 • 142 Dreptatea Ta este dreptate în veac şi legea Ta adevărul.
 • 143 Necazuri şi nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea.
 • 144 Drepte sunt mărturiile Tale, în veac; înţelepţeşte-mă şi voi fi viu.
 • 145 Strigat-am cu toată inima mea: Auzi-mă, Doamne! Îndreptările Tale voi căuta.
 • 146 Strigat-am către Tine, mântuieşte-mă, şi voi păzi mărturiile Tale.
 • 147 Din zori m-am sculat şi am strigat; intru cuvintele Tale am nădăjduit.
 • 148 Deschis-am ochii mei dis-de-dimineaţă, ca să cuget la cuvintele Tale.
 • 149 Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta; după judecata Ta mă viază.
 • 150 Apropiatu-s-au cei ce mă prigonesc cu fărădelege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat.
 • 151 Aproape eşti Tu, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul.
 • 152 Din început am cunoscut, din mărturiile Tale, că în veac le-ai întemeiat pe ele.
 • 153 Vezi smerenia mea şi mă scoate, că legea Ta n-am uitat.
 • 154 Judecă pricina mea şi mă izbăveşte; după cuvântul Tău, fă-mă viu.
 • 155 Departe de păcătoşi este mântuirea, că îndreptările Tale n-au căutat.
 • 156 Îndurările Tale multe sunt Doamne; după judecata Ta mă viază.
 • 157 Mulţi sunt cei ce mă prigonesc şi mă necăjesc, dar de la mărturiile Tale nu m-am abătut.
 • 158 Văzut-am pe cei nepricepuţi şi mă sfârşeam, că n-au păzit cuvintele Tale.
 • 159 Vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne; întru mila Ta mă viază.
 • 160 Începutul cuvintelor Tale este adevărul şi veşnice toate judecăţile dreptăţii Tale.
 • 161 Căpeteniile m-au prigonit în zadar; iar de cuvintele Tale s-a înfricoşat inima mea.
 • 162 Bucura-mă-voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoară mare.
 • 163 Nedreptatea am urât şi am dispreţuit, iar legea Ta am iubit.
 • 164 De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale.
 • 165 Pace multă au cei ce iubesc legea Ta şi nu se smintesc.
 • 166 Aşteptat-am mântuirea Ta, Doamne, şi poruncile Tale am iubit.
 • 167 Păzit-a sufletul meu mărturiile Tale şi le-a iubit foarte.
 • 168 Păzit-am poruncile Tale şi mărturiile Tale, că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne.
 • 169 Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne; după cuvântul Tău mă înţelepţeşte.
 • 170 Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne; după cuvântul Tău mă izbăveşte.
 • 171 Să răspândească buzele mele laudă, că m-ai învăţat îndreptările Tale.
 • 172 Rosti-va limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte.
 • 173 Mina Ta să mă izbăvească, că poruncile Tale am ales.
 • 174 Dorit-am mântuirea Ta, Doamne, şi legea Ta cugetarea mea este.
 • 175 Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda şi judecăţile Tale îmi vor ajuta mie.
 • 176 Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat.