Psalmi | Capitolul 116

PSALMUL 116 Al lui David.

  • 1 Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele;
  • 2 Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.