Psalmi | Capitolul 115

PSALMUL 115 Al lui David.

  • 1 Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte.
  • 2 Eu am zis întru uimirea mea: "Tot omul este mincinos!"
  • 3 Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?
  • 4 Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema.
  • 5 Făgăduinţele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului Său.
  • 6 Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui.
  • 7 O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău şi fiul roabei Tale; rupt-ai legăturile mele.
  • 8 Ţie-ţi voi aduce jertfă de laudă şi numele Domnului voi chema.
  • 9 Făgăduinţele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului Lui,
  • 10 În curţile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime.