Psalmi | Capitolul 114

PSALMUL 114 Al lui David.

  • 1 Iubit-am pe Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele,
  • 2 Că a plecat urechea Lui spre mine şi în zilele mele Îl voi chema.
  • 3 Cuprinsu-m-au durerile morţii, primejdiile iadului m-au găsit; necaz şi durere am aflat
  • 4 Şi numele Domnului am chemat: "O, Doamne, izbăveşte sufletul meu!"
  • 5 Milostiv este Domnul şi drept şi Dumnezeul nostru miluieşte.
  • 6 Cel ce păzeşte pe prunci este Domnul; umilit am fost şi m-am izbăvit.
  • 7 Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ţi-a făcut ţie bine;
  • 8 Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi şi picioarele mele de la cădere.
  • 9 Bine voi plăcea înaintea Domnului, în pământul celor vii.