Psalmi | Capitolul 113

PSALMUL 113 Al lui David.

 • 1 La ieşirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar,
 • 2 Ajuns-a Iuda sfinţirea Lui, Israel stăpânirea Lui.
 • 3 Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi.
 • 4 Munţii au săltat ca berbecii şi dealurile ca mieii oilor.
 • 5 Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit? Şi ţie Iordane, că te-ai întors înapoi?
 • 6 Munţilor, că aţi săltat ca berbecii şi dealurilor, ca mieii oilor?
 • 7 De faţa Domnului s-a cutremurat pământul, de faţa Dumnezeului lui Iacob,
 • 8 Care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă.
 • 9 Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă, pentru mila Ta şi pentru adevărul Tău,
 • 10 Ca nu cumva să zică neamurile: "Unde este Dumnezeul lor?"
 • 11 Dar Dumnezeul nostru e în cer; în cer şi pe pământ toate câte a voit a făcut.
 • 12 Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti:
 • 13 Gură au şi nu vor grăi; ochi au şi nu vor vedea;
 • 14 Urechi au şi nu vor auzi; nări au şi nu vor mirosi;
 • 15 Mâini au şi nu vor pipăi; picioare au şi nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor.
 • 16 Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei.
 • 17 Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.
 • 18 Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.
 • 19 Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.
 • 20 Domnul şi-a adus aminte de noi şi ne-a binecuvântat pe noi; a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron,
 • 21 A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari.
 • 22 Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi şi pe copiii voştri!
 • 23 Binecuvântaţi să fiţi de Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul.
 • 24 Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
 • 25 Nu morţii Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici toţi cei ce se coboară în iad,
 • 26 Ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum şi până în veac.