Psalmi | Capitolul 111

PSALMUL 111 Al lui David.

  • 1 Fericit bărbatul care se teme de Domnul; întru poruncile Lui va voi foarte.
  • 2 Puternică va fi pe pământ seminţia Lui; neamul drepţilor se va binecuvânta.
  • 3 Slavă şi bogăţie în casa lui şi dreptatea lui rămâne în veacul veacului.
  • 4 Răsărit-a în întuneric lumină drepţilor, Cel milostiv, îndurat şi drept.
  • 5 Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută; îşi rânduieşte vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti.
  • 6 intru pomenire veşnică va fi dreptul; de vorbire de rău nu se va teme.
  • 7 Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul; întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să dispreţuiască pe vrăjmaşii săi.
  • 8 Risipit-a, dat-a săracilor; dreptatea lui rămâne în veacul veacului.
  • 9 Puterea lui se va înălţa întru slavă. 10. Păcătosul va vedea şi se va mânia, va scrâşni din dinţi şi se va topi. Pofta păcătoşilor va pieri.