Psalmi | Capitolul 11

PSALMUL 11 Al lui David.

  • 1 Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor.
  • 2 Deşertăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în inimă rele au grăit.
  • 3 Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mândrie.
  • 4 Pe cei ce au zis: "Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt; cine ne este Domn?"
  • 5 Pentru necazul săracilor şi suspinul nenorociţilor, acum Mă voi scula, zice Domnul; le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă.
  • 6 Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pământ, curăţat de şapte ori.
  • 7 Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta în veac.
  • 8 Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni.