Psalmi | Capitolul 109

PSALMUL 109 Al lui David.

  • 1 Zis-a Domnul Domnului Meu: "Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale".
  • 2 Toiagul puterii Tale ţi-l va trimite Domnul din Sion, zicând: "Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi.
  • 3 Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinţilor Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut".
  • 4 Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: "Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec".
  • 5 Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi.
  • 6 Judeca-va între neamuri; va umple totul de ruini; va zdrobi capetele multora pe pământ.
  • 7 Din pârâu pe cale va bea; pentru aceasta va înălţa capul.