Psalmi | Capitolul 108

PSALMUL 108 Al lui David.

 • 1 Dumnezeule, lauda mea n-o ţine sub tăcere. Că gura păcătosului şi gura vicleanului asupra mea s-au deschis.
 • 2 Grăit-au împotriva mea cu limbă vicleană şi cu cuvinte de ură m-au înconjurat şi s-au luptat cu mine în zadar.
 • 3 În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam.
 • 4 Pus-au împotriva mea rele în loc de bune şi ură în locul iubirii mele.
 • 5 Pune peste dânsul pe cel păcătos şi diavolul să stea de-a dreapta lui.
 • 6 Când se va judeca să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat.
 • 7 Să fie zilele lui puţine şi dregătoria lui să o ia altul;
 • 8 Să ajungă copiii lui orfani şi femeia lui văduvă;
 • 9 Să fie strămutaţi copiii lui şi să cerşească; să fie scoşi din curţile caselor lor;
 • 10 Să smulgă cămătarul toată averea lui; să răpească străinii ostenelile lui;
 • 11 Să nu aibă sprijinitor şi nici orfanii lui miluitor;
 • 12 Să piară copiii lui şi într-un neam să se stingă numele lui;
 • 13 Să se pomenească fărădelegea părinţilor lui înaintea Domnului şi păcatul maicii lui să nu se şteargă;
 • 14 Să fie înaintea Domnului pururea şi să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu şi-a adus aminte să facă milă.
 • 15 Şi a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac şi pe cel smerit cu inima, ca să-l omoare.
 • 16 Şi a iubit blestemul şi va veni asupra lui; şi n-a voit binecuvântarea şi se va îndepărta de la el.
 • 17 Şi s-a îmbrăcat cu blestemul ca şi cu o haină şi a intrat ca apa înlăuntrul lui şi ca untdelemnul în oasele lui.
 • 18 Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă şi ca un brâu cu care pururea se încinge.
 • 19 Aceasta să fie răsplata celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului şi grăiesc rele împotriva sufletului meu.
 • 20 Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă, pentru numele Tău, că bună este mila Ta.
 • 21 Izbăveşte-mă, că sărac şi sărman sunt eu şi inima mea s-a tulburat înlăuntrul meu.
 • 22 Ca umbra ce se înclină m-am trecut; ca bătaia de aripi a lăcustelor tremur.
 • 23 Genunchii mei au slăbit de post şi trupul meu s-a istovit de lipsa untdelemnului
 • 24 Şi eu am ajuns lor ocară. M-au văzut şi au clătinat cu capetele lor.
 • 25 Ajută-mă, Doamne Dumnezeul meu, mântuieşte-mă, după mila Ta,
 • 26 Şi să cunoască ei că mâna Ta este aceasta şi Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea.
 • 27 Ei vor blestema şi Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se ruşineze, iar robul Tău să se veselească.
 • 28 Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară şi cu ruşinea lor ca şi cu un veşmânt să se învelească.
 • 29 Lăuda-voi pe Domnul foarte cu gura mea şi în mijlocul multora Îl voi preaslăvi pe El,
 • 30 Că a stat de-a dreapta săracului, ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc.