Psalmi | Capitolul 103

PSALMUL 103 Al lui David.

 • 1 Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte.
 • 2 Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca ş i cu o haină;
 • 3 Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui;
 • 4 Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor;
 • 5 Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc;
 • 6 Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului.
 • 7 Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape.
 • 8 De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa.
 • 9 Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele.
 • 10 Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul.
 • 11 Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape;
 • 12 Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli.
 • 13 Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas.
 • 14 Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul.
 • 15 Cel ce răsari iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor;
 • 16 Ca să scoată pâine din pământ şi vinul veseleşte inima omului;
 • 17 Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte.
 • 18 Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib.
 • 19 Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor.
 • 20 Făcut-ai luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său.
 • 21 Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii;
 • 22 Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor.
 • 23 Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca.
 • 24 Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara.
 • 25 Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.
 • 26 Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari.
 • 27 Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.
 • 28 Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.
 • 29 Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi;
 • 30 Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce.
 • 31 Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului.
 • 32 Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.
 • 33 Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă.
 • 34 Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.
 • 35 Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.
 • 36 Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.