Psalmi | Capitolul 100

PSALMUL 100 Al lui David.

  • 1 Mila şi judecata Ta voi cânta ţie, Doamne.
  • 2 Cânta-voi şi voi merge, cu pricepere, în cale fără prihană. Când vei veni la mine?
  • 3 Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în casa mea.
  • 4 N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urât.
  • 5 Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; pe cel rău, care se depărta de mine, nu l-am cunoscut.
  • 6 Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit.
  • 7 Cu cel mândru cu ochiul şi nesăţios cu inima, cu acela n-am mâncat.
  • 8 Ochii mei sunt peste credincioşii pământului, ca să şadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea.
  • 9 Nu va locui în casa mea cel mândru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu va sta înaintea ochilor mei.
  • 10 În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce lucrează fărădelegea.