Pildele lui Solomon | Capitolul 5

Ferirea de desfrânare. Îndreptarea spre curăţie.

 • 1 Fiul meu, ia aminte la înţelepciunea mea şi la sfatul meu cel bun pleacă urechea ta,
 • 2 Ca să-ţi poţi păstra judecata şi ca buzele tale să păzească ştiinţa.
 • 3 Nu te uita la femeia linguşitoare, căci buzele celei străine picură miere şi cerul gurii sale e mai alunecător decât untdelemnul,
 • 4 Dar la sfârşit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu două ascuţişuri.
 • 5 Picioarele ei coboară către moarte; paşii ei duc de-a dreptul în împărăţia morţii.
 • 6 Ea nu ia seama la calea vieţii, paşii ei merg în neştire, nici ea nu ştie unde.
 • 7 Fereşte-ţi calea ta de ea şi nu te apropia de uşa casei ei,
 • 8 Şi acum, fiul meu, ascultă-mă şi nu te îndepărta de la cuvintele gurii mele.
 • 9 Ca să nu dai vârtutea ta altora şi anii tăi unuia fără de milă;
 • 10 Ca străinii să nu se îndestuleze de strădania ta şi ostenelile tale să nu treacă în casa altuia;
 • 11 Ca să nu suspini la sfârşit, când trupul tău şi carnea ta vor fi fără de vlagă,
 • 12 Şi să zici: "Pentru ce am urât povaţa şi de ce inima mea a urgisit certarea?
 • 13 De ce nu am ascultat de îndemnul dascălilor mei şi spre cei ce mă învăţau n-am plecat urechea mea?
 • 14 Puţin a trebuit să nu mă nenorocesc, în plină adunare şi în mijlocul obştei".
 • 15 Bea apă din puţul tău şi din pârâiaşele care curg din izvorul tău.
 • 16 Să nu se risipească izvoarele tale pe uliţă, nici pâraiele tale prin pieţe.
 • 17 Binecuvântat să fie izvorul tău şi să te mângâi cu femeia ta din tinereţe.
 • 18 Cerboaică preaiubită şi gazelă plină de farmec să-ţi fie ea; dragostea de ea să te îmbete totdeauna şi iubirea ei să te desfăteze.
 • 19 Pentru ce, fiul meu, să te momească femeie străină şi tu să îmbrăţişezi sânul unei necunoscute?
 • 20 Căci cărările omului sunt înaintea Domnului şi El ia seama la toate căile lui.
 • 21 Cel fără de lege este prins în laţurile fărădelegilor lui şi de funiile păcatelor lui este înfăşurat.
 • 22 El va muri în păcatele lui şi de mulţimea nebuniei lui va pieri.