Pildele lui Solomon | Capitolul 4

Înlăturarea prilejului spre păcat.

 • 1 Ascultaţi, fiilor, învăţătura tatălui şi luaţi aminte să cunoaşteţi buna chibzuială,
 • 2 Căci eu vă dau învăţătură bună: Nu părăsiţi povaţa mea.
 • 3 Căci şi eu am fost fecior la tatăl meu, singur, şi cu duioşie iubit la mama mea
 • 4 Şi el mă învăţa şi-mi zicea: "Inima ta să păstreze cuvintele inimii mele, păzeşte poruncile mele şi vei fi viu.
 • 5 Adună înţelepciune, dobândeşte pricepere! Nu le uita şi nu te depărta de la cuvintele gurii mele!
 • 6 Nu o lepăda şi ea te va păzi; iubeşte-o şi ea va sta de veghe.
 • 7 Iată începutul înţelepciunii: Agoniseşte înţelepciunea şi cu preţul a tot ce ai, capătă priceperea.
 • 8 Preţuieşte-o mult şi ea te va înălţa; ea te va ridica în slăvi dacă o vei îmbrăţişa.
 • 9 Ea va pune cunună de daruri pe capul tău şi te va împodobi cu diademă de mare cinste.
 • 10 Ascultă, fiul meu şi primeşte cuvintele mele şi anii vieţii tale se vor înmulţi.
 • 11 Eu te voi învăţa calea înţelepciunii şi te voi purta pe căile dreptăţii.
 • 12 Când vei merge, paşii tăi nu vor şovăi şi, chiar de vei alerga, nu te vei poticni.
 • 13 Ţine cu tărie învăţătura şi nu o părăsi, păzeşte-o căci ea este viaţa ta.
 • 14 Nu apuca pe calea celor fără de lege şi nu păşi pe drumul celor răi.
 • 15 Ocoleşte-o şi nu merge pe ea, treci pe alăturea şi du-te mai departe;
 • 16 Căci ei nu dorm până nu făptuiesc rău şi nu-i mai prinde somnul până nu fac pe cineva să cadă.
 • 17 Căci ei se hrănesc din pâine agonisită prin fărădelege şi beau vin dobândit prin asuprire.
 • 18 Calea drepţilor e ca zarea dimineţii ce se măreşte mereu până se face ziua mare;
 • 19 Iar calea celor fără de lege e ca întunericul şi ei nici nu bănuiesc de ce se pot împiedica.
 • 20 Fiul meu, ia aminte la graiurile mele; la poveţele mele pleacă-ţi urechea ta!
 • 21 Nu le scăpa din ochi, păstrează-le înlăuntrul inimii tale,
 • 22 Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le pun în faptă şi doctorie pentru tot trupul omenesc.
 • 23 Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ţâşneşte viaţa.
 • 24 Leapădă din gura ta orice cuvinte cu înţeles sucit, alungă de pe buzele tale viclenia.
 • 25 Ochii tăi să privească drept înainte şi genele tale drept înainte să caute.
 • 26 Fii cu luare aminte la calea picioarelor tale şi toate cărările tale să fie bine chibzuite.
 • 27 Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ţine piciorul tău departe de rău.
 • 28 Căci cărările drepte le păzeşte Domnul, iar cele strâmbe sunt căi rele.
 • 29 El va face drepte căile tale şi mergerea ta o va face să fie în pace.