Pildele lui Solomon | Capitolul 31

Comoara de mare preţ este femeia virtuoasă şi harnică.

 • 1 Cuvintele lui Lemuel, regele din Massa, cu care mama sa îl învăţa:
 • 2 Fiul meu, rodul pântecelui meu, feciorul făgăduinţelor mele, cu ce pot eu să te îndemn?
 • 3 Nu da puterea ta femeilor şi căile taie celor care pierd pe regi.
 • 4 Nu se cuvine regilor, o, Lemuel, nu se cuvine regilor să bea vin şi conducătorii băuturi îmbătătoare,
 • 5 Ca nu cumva bând să uite legea şi să judece strâmb pe toţi sărmanii.
 • 6 Daţi băutură îmbătătoare celui ce este gata să piară şi vin celui cu amărăciune în suflet,
 • 7 Ca să bea şi să uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de chinul lui.
 • 8 Deschide gura ta pentru cel mut şi pentru pricina tuturor părăsiţilor.
 • 9 Deschide gura ta, judecă drept şi fă dreptate celui sărac şi năpăstuit.
 • 10 Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Preţul ei întrece mărgeanul.
 • 11 Într-însa se încrede inima soţului ei, iar câştigul nu-i va lipsi niciodată.
 • 12 Ea îi face bine şi nu rău în tot timpul vieţii sale:
 • 13 Ea caută lână şi cânepă şi lucrează voios cu mâna sa.
 • 14 Ea se aseamănă cu corabia unui neguţător care de departe aduce hrana ei.
 • 15 Ea se scoală dis-de-dimineaţă şi împarte hrana în casa ei şi dă porunci slujnicelor.
 • 16 Gândeşte să cumpere o ţarină şi o dobândeşte; din osteneala palmelor sale sădeşte vie.
 • 17 Ea îşi încinge cu putere coapsele sale şi îşi întăreşte braţele sale.
 • 18 Ea simte că bun e câştigul ei; sfeşnicul ei nu se stinge nici noaptea.
 • 19 Ea pune mâna pe furcă şi cu degetele sale apucă fusul.
 • 20 Ea întinde mâna spre cel sărman şi braţul ei spre cel necăjit.
 • 21 N-are teamă pentru cei ai casei sale în vreme de iarnă, căci toţi din casă sunt îmbrăcaţi în haine stacojii.
 • 22 Ea îşi face scoarţe; hainele ei sunt de vison şi de porfiră.
 • 23 Cinstit este bărbatul ei la porţile cetăţii, când stă la sfat cu bătrânii ţării.
 • 24 Ea face cămăşi şi le vinde, şi brâie dă neguţătorilor.
 • 25 Tărie şi farmec este haina ei şi ea râde zilei de mâine.
 • 26 Gura şi-o deschide cu înţelepciune şi sfaturi pline de dragoste sunt pe limba ei.
 • 27 Ea veghează la propăşirea casei sale şi pâine, fără să lucreze; ea nu mănâncă.
 • 28 Feciorii săi vin şi o fericesc, iar soţul ei o laudă:
 • 29 "Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe toate!"
 • 30 Înşelător este farmecul şi deşartă este frumuseţea; femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată!
 • 31 Să se bucure de rodul mâinilor sale, şi la porţile cetăţii hărnicia ei să fie dată ca pildă!