Pildele lui Solomon | Capitolul 30

Cugetări despre rostul vieţii.

 • 1 Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache din Massa. Acest om a zis: "Sunt ostenit, Dumnezeule, sunt obosit, Doamne, sunt sleit de puteri!
 • 2 Căci sunt tare prost, ca să mă pot socoti ca om şi nu am pricepere (care ar putea să fie vrednică) de un om.
 • 3 Nici n-am învăţat înţelepciunea şi nici ştiinţa celor sfinţi nu o cunosc.
 • 4 Cine s-a suit în ceruri şi iarăşi s-a pogorât, cine a adunat vântul în mâinile lui? Cine a legat apele în haina lui? Cine a întărit toate marginile pământului? Care este numele lui şi care este numele fiului său? Spune dacă ştii!
 • 5 Toate cuvintele lui Dumnezeu sunt lămurite, scut este El pentru cei ce caută la El scăparea.
 • 6 Nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te tragă la socoteală şi să fii găsit de minciună!
 • 7 Două lucruri cer de la Tine, nu mă respinge înainte de a muri:
 • 8 Prefăcătoria şi cuvântul mincinos îndepărtează-le de la mine; sărăcie şi bogăţie nu-mi da, ci dă-mi pâinea care-mi este de trebuinţă,
 • 9 Ca nu cumva, săturându-mă, să mă lepăd de Tine şi să zic: "Cine este Domnul?" Ca nu cumva, sărăcind, să mă apuc de furat şi să defaim numele Dumnezeului meu.
 • 10 Nu grăi de rău pe slugă la stăpânul său, ca nu cumva să te blesteme şi să te silească să-ţi ceri iertare.
 • 11 Este câte un neam de oameni care blesteamă pe tatăl său şi nu binecuvântează pe maica sa;
 • 12 Un neam căruia i se pare că e fără prihană în ochii lui şi care nu este curăţit de necurăţia lui;
 • 13 Un neam... O, cum ridică ochii lui sus şi cit se înalţă de sus genele lui!
 • 14 Un neam ai cărui dinţi sunt ca săbiile şi ai căror colţi sunt cuţite, ca să mănânce pe cei sărmani de pe pământ şi pe cei săraci dintre oameni.
 • 15 Lipitoarea are două fiice care zic: "Dă-mi, dă-mi!" Trei lucruri nu se pot sătura, ba şi al patrulea care nu zice niciodată: "Destul!" şi anume:
 • 16 Locuinţa morţilor, pântecele sterp, pământul care nu e sătul de apă şi focul care nu zice niciodată: "Destul!"
 • 17 Ochiul care îşi bate joc de părintele său şi nu ia în seamă ascultarea (ce este dator) maicii sale, să-l scoată corbii care sălăşluiesc lingă un curs de apă, iar puii de vultur să-l mănânce.
 • 18 Trei lucruri mi se par minunate, ba chiar patru, pe care nu le pot pricepe:
 • 19 Calea vulturului pe cer, urma şarpelui pe stâncă, mersul corăbiei în mijlocul mării şi calea omului la o fecioară.
 • 20 Aşa este purtarea unei femei desfrânate: ea mănâncă şi îşi şterge gura şi zice: "N-am făcut nimic rău"
 • 21 Pentru trei lucruri se cutremură pământul, ba chiar pentru patru nu poate să rabde:
 • 22 Pentru robul care ajunge rege, pentru nebunul care se satură de pâine,
 • 23 Pentru o femeie dispreţuită când ea se mărită şi pentru o slugă care moşteneşte pe stăpâna sa.
 • 24 Patru sunt animalele cele mai mici de pe pământ şi care sunt cele mai înţelepte:
 • 25 Furnicile, neam fără putere, care îşi agonisesc vara hrana lor;
 • 26 Dihorii, neam slab, care-şi clădesc în stânci locaşul lor;
 • 27 Lăcustele care nu au rege şi totuşi ies toate în stoluri;
 • 28 Şopârla care se poate prinde cu mâna şi care pătrunde în palatele regilor.
 • 29 Trei fiinţe au înfăţişare frumoasă, ba patru, care au un mers măreţ:
 • 30 Leul, viteazul printre dobitoace, care nu dă înapoi în faţa nimănui;
 • 31 Cocoşul cel ager, ţapul şi regele căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă.
 • 32 De eşti aşa de nebun ca să te laşi mânat de mânie, bate-te cu mâna peste gură.
 • 33 Bătutul laptelui dă untul, lovitura peste nas face să ţâşnească sângele, iar întărâtarea mâniei duce la ceartă.